Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2004-2005
  

Etusivu       Tulokset       Määritelmät       Julkaisut       Toteuttajat

 
     

Yleiskuva liikkumisesta  

Matkojen tarkoitus  

Kulkutavat  

Sosioekonomiset taustat  

Alueelliset tunnusluvut  

Ajalliset vaihtelut  

Sujuvuus ja esteet  

Pitkät matkat  

Vapaa-ajan matkat  

Joukkoliikenteen segmentointi  

Faktakortit  

        

Tutkimuksen tulokset

Näiltä sivuilta voit ladata Excel -tiedostoina tuloksia vuoden 2004 - 2005 henkilöliikennetutkimusaineistosta. Joistakin tuloksista on esitetty myös vertailutietoja vuosien 1998 - 1999 tutkimukseen. Nämä tutkimukset ovat suhteellisen hyvin keskenään vertailukelpoisia, sillä tutkimusmenetelmät ja määritelmät ovat pysyneet lähes samoina.
 
Oheisista teemoista on valmiita .xls tulostiedostoja, joita voitte ladata omalle koneellenne (selaimissa yleensä oikealla hiirinäppäimellä 'Talleta nimellä') ja käyttää tarpeen mukaan. Kussakin tiedostossa on perustulokset taulukoituna ja yleensä matkaluku, keskimatkan pituus, keskimatka-aika ja vastaavat suoritteet havainnollistettuna kuvioksi.

Tuloksien yhteydessä on aina ilmoitettu, kuinka monta matkahavaintoa tulosten laskennassa on ollut käytettävissä. Matkaluku on kohtuullisen luotettava, jos matkahavaintoja on yli 100. Matkasuoritteen luotettavaan arviointiin tarvitaan taas yleensä yli 400 matkahavaintoa.

Tuloksia voi vapaasti käyttää, mutta niiden yhteydessä tulee mainita lähteenä "Henkilöliikennetutkimus 2004-2005. LVM, Tiehallinto, RHK ja WSP LT-Konsultit Oy".

Liikenne- ja viestintäministeriö, Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja WSP LT-Konsultit Oy eivät vastaa aineistoon mahdollisesti sisältyvistä virheistä eikä niiden aiheuttamista vahingoista.