Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2004-2005
  

Etusivu       Tulokset       Määritelmät       Julkaisut       Toteuttajat

 
              

Toteuttajat

Tutkimuksen ovat teettäneet Liikenne- ja viestintäministeriö, Tiehallinto ja Ratahallintokeskus.

Tutkimuksen ohjaukseen osallistuivat lisäksi Linja-autoliitto, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, Pyöräilykuntien verkosto, Tilastokeskus ja sisäasiainministeriö.

Tutkimuksen suunnittelusta ja aineiston analysoinnista vastasi WSP LT-Konsultit Oy ja toteutuksesta TNS Gallup Oy.

Tutkimusraportin laati WSP LT-Konsultit Oy.