Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2004-2005
  

Etusivu       Tulokset       Määritelmät       Julkaisut       Toteuttajat

 
     

Tutkimuksen kuvaus

Perustietoja

Sisältö ja
haastattelut

Menetelmät

Tietoaineisto

Lomakkeet ja kysymykset

        

Perustietoja tutkimuksesta

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on laadukas tutkimusaineisto, jonka avulla voidaan muodostaa yleiskuva suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Tutkimusaineisto antaa liikennesuunnittelun tarvitsemaa tietoa eri kulkutavoista sekä kokonaiskuvan liikkumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Henkilöliikennetutkimus on perusaineisto erilaisten liikenteeseen liittyvien tutkimusten pohjaksi.

Koska liikkumistottumukset ja - mahdollisuudet muuttuvat ajan mukana, toistetaan liikkumista koskevat tutkimuksetkin määräajoin. Ensimmäinen henkilöliikennetutkimus tehtiin vuonna 1974. Näiltä nettisivuiltä löydät tietoja vuosien 1998-1999 ja vuosien 2004 - 2005 henkilöliikennetutkimuksista, jotka ovat tuoreimmat suomalaisten päivittäisestä liikkumisesta selvittäneet tutkimukset.

Perustietoja vuosien 2004 - 2005 ja 1998 - 1999 henkilöliikennetutkimuksesta:
 

 
  • Tutkimuksen perusjoukkona on kaikki 6 vuotta täyttäneet Suomessa henkikirjoitetut henkilöt Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
  • Vuosien 2004 - 2005 tutkimusjakso oli 06/2004 - 05/2005 sisältäen kaikki päivät vuoden jaksolta. Tutkimuksen otoskoko oli 20 075. Yhden tutkimuspäivän otoskoko oli 55 henkilöä.
  • Vuosien 1998 - 1999 tutkimusjakso oli 07/1998 - 06/1999 sisältäen kaikki päivät vuoden jaksolta. Tutkimuksen otoskoko oli 18 250. Yhden tutkimuspäivän otoskoko oli 50 henkilöä.