Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2004-2005
  

Etusivu       Tulokset       Määritelmät       Julkaisut       Toteuttajat

 
              

Mahdollisuudet

Henkilöliikennetutkimus on perusaineisto erilaisten liikenteeseen liittyvien tutkimusten, selvitysten ja päätöksenteon pohjaksi. Tutkimusaineistossa on selvitetty perusteellisesti suomalaisten liikkumista. Vuosien 2004-2005 aineistoon on kerätty tiedot yli 39 000 päivittäisestä matkasta ja 20 000 yli 100 km pitkästä matkasta. Vuosien 1998-1999 aineisto on lähes yhtä suuri. Aineistot kattavat kaikki 6 vuotta täyttäneet suomalaiset ja vuoden jokaisen päivän. Tietoihin sisältyvät mm. matkan tarkoitukset, matkojen lähtö- ja määräpaikat, matkakohteet, käytetyt kulkutavat ja matkapituudet, matkojen ajankohta ja kesto.
 
Lisäksi aineistoon on koottu matkantekijöiden taustatietoja kuten asuinpaikka, asumismuoto, tulot, perhetausta, ammatti ja työssäkäynti. Näin aineistoa on mahdollista käyttää liikkumisen väestöryhmittäisten, ajallisen, alueellisten vaihtelujen kuvaamiseen ja mallintamisen keinoja hyödyntäen myös tulevien liikkumisen ennakointiin.