Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2004-2005
  

Etusivu       Tulokset       Määritelmät       Julkaisut       Toteuttajat

 
              

Määritelmät

Tutkimusjakso
Tutkimuspäivän matkoihin sisältyvät kaikki matkat klo 04.00 ja seuraavan aamun 03.59 välillä. Mittausjakso on siis kokonainen vuorokausi alkaen klo 04.00.
 
Yli sadan kilometrin matkoilla neljän viikon tutkimusjaksolla tarkoitetaan 28 päivän jaksoa, joka lasketaan päivittäisten matkojen tutkimuspäivää edeltäneestä päivästä taaksepäin. Jos siis tutkimuspäivä on esimerkiksi 25.9.2004, olisi yli sadan kilometrin matkojen tutkimusjakso silloin 28.8. - 24.9.2004.
 
Olipa kyse päivittäisistä tai pitkistä matkoista, niin tutkimusjakson matkoihin luetaan kaikki matkat, jotka alkavat määritellyn jakson aikana. Kaikki kellonajat lasketaan Suomen ajan mukaan. Matkat on merkitty alkavaksi sellaisesta matkakohteesta, joka osuu ajallisesti tarkastelujaksoon.

Matka
Matka on siirtymistä paikasta toiseen, esimerkiksi kotoa kauppaan tai työpaikalle. Meno ja paluu ovat erillisiä matkoja. Matkoiksi luetaan kaikki matkat, myös lyhyet, jos ne ulottuvat pihapiirin ulkopuolelle. Pihapiiri voi tarkoittaa vastaajan oman kodin pihapiiriä tai muuta sen hetkistä oleskelupaikkaa.
 
Matkoiksi ei lasketa liikkumista omassa pihapiirissä tai tilalla eikä ammattiautoilijoiden ja muiden liikennevälineissä työskentelevien työssään tekemiä matkoja.

Yli 100 km pitkä matka
Yli sata kilometriä pitkäksi matkaksi luetaan matkat, joiden kuljetun matkan pituus lähtöpaikasta pääasialliseen määräpaikkaan on vähintään sata kilometriä. Matkan aikana voi olla pysähdyksiä.

Matkan tarkoitus
Matkan tarkoituksella ilmaistaan koko matkaketjun pääasiallista syytä. Todellisuudessa syitä liikkumiseen voi olla useita, eikä pääasiallinen syy aina ole selkeä. Mikäli vastaaja ei osannut itse sanoa matkaketjun pääasiallista tarkoitusta, ohjasi haastattelija valinnassa ja pääasialliseksi tarkoitukseksi valittiin matkakohde, jossa vietettiin eniten aikaa. Matkaketjun tarkoitus on tutkimusaineistossa jaoteltu kaikkiaan 11 eri ryhmään, jotka on ryhmitelty viiteen pääluokkaan.
 
Työ-, koulu- tai opiskelumatka
- itse maksettu kodin ja työpaikan välinen matka
- opiskelumatka, koulumatka tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan
- varusmiesten varuskuntamatkat
 
Työasiamatka
- Työajalla tehty työasiamatka (työnantajan maksama työhön liittyvä matka)
- Vapaa-ajalla tehty työasiamatka (matka on työnantajan maksama, mutta matka tehdään vapaa-ajalla)
 
Ostos- ja asiointimatkat
- Päivittäistavaroiden osto
- Muu ostosmatka
- Asiointimatka
- Toisen henkilön kyyditseminen
 
Mökkimatka
Mökkimatkoilla tarkoitetaan matkoja henkilön käytettävissä olevaan vapaa-ajan asuntoon.
 
Muu vapaa-ajan matka
- Vierailu ystävien, tuttavien tai sukulaisten luokse
- Muu vapaa-ajan matka, esimerkkeinä elokuvissa käynti, harrastukset, ulkoilu, kävelylenkki, koiran ulkoilutus tms.

Matkaluku
Matkaluvulla tarkoitetaan henkilön määrättynä ajanjaksona tekemien matkojen yhteenlaskettua lukumäärää. Tässä tutkimuksessa matkaluvun yksikköinä on käytetty matkalukua vuorokaudessa (matkaa/vrk), 4 viikon jaksolla (matkaa/ 4 vko) tai vuodessa (matkaa/v).

Matkasuorite
Matkasuoritteella tarkoitetaan henkilön määrättynä ajanjaksona tekemien matkojen yhteenlaskettua pituutta. Tässä tutkimuksessa matkasuoritteen yksikköinä on käytetty kilometriä vuorokaudessa (km/vrk), 4 viikon jaksolla (km/ 4 vko) tai vuodessa (km/v).

Kokonaismatka-aika
Kokonaismatka-ajalla tarkoitetaan henkilön määrättynä ajanjaksona tekemien matkojen yhteenlaskettua kestoa. Tässä tutkimuksessa kokonaismatka-ajan yksikkönä on käytetty minuuttia vuorokaudessa (min/vrk). Kokonaismatka-aikaan sisältyy myös kulkutavan vaihtoon ja pysähdyksiin kuluva aika. 

Kulkutapavaihtoehdot 
Pääasiallinen kulkutapa on ilmoitettu koko matkaketjulle. Tämän lisäksi tutkimuksessa on kerätty tiedot kaikista matkan eri osilla käytetyistä kulkutavoista. Kulkutapavaihtoehtoja tutkimuksessa oli kaikkiaan 34. Pääryhmät ovat:

Kevyt liikenne

Jalankulku kävely, juoksu, potkukelkka, potkupyörä, rollaattori, pyörätuoli, sukset, rullaluistimet
Polkupyörä
Muu kevyt liikenne mopedi, skootteri, vene, kanootti, hevonen
   

Julkinen liikenne

Linja-auto lähiliikenne, kaukoliikenne, tilausajo, erittelemätön
Juna lähiliikennejuna, pendolino, yöjuna, kaukoliikenteen juna, erittelemätön
Muu raideliikenne raitiovaunu, metro
Taksi taksi, minibussi, tilataksi, invataksi, koulutaksi
Lentokone tilauslento, reittilento, erittelemätön
Muu julkinen liikenne lautta, laiva, lossi, turistiajeluvaunu
   

Yksityinen ajoneuvoliikenne

Henkilöauto, kuljettaja
Henkilöauto, matkustaja
Muu yksityinen liikenne matkailuauto, pakettiauto, kuorma-auto, traktori, työkone, moottoripyörä, moottorikelkka, mönkijä

Pääasiallinen kulkutapa
Pääasiallinen kulkutapa on se, jota henkilö on omasta mielestään käyttänyt pääasiallisesti matkaketjun aikana. Jos henkilö ei ole osannut sanoa tätä, haastattelija on antanut seuraavan ohjeen: Pääasiallinen kulkutapa on se, josta kilometrejä kertyi eniten.