Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2004-2005
  

Etusivu       Tulokset       Määritelmät       Julkaisut       Toteuttajat

 
     

Tutkimuksen kuvaus

Mahdollisuudet

Esite/Broschyr

  
In English

 

 
Valtakunnallinen
henkilöliikenne-
tutkimus
2010-2011
  www.hlt.fi 

 

 

        

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 04-05

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista.

Tutkimusaineisto antaa liikennesuunnittelun tarvitsemaa tietoa eri kulkutavoista sekä kokonaiskuvan liikkumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Henkilöliikennetutkimus on perusaineisto erilaisten liikenteeseen liittyvien tutkimusten, selvitysten ja päätöksenteon pohjaksi.

Tutkimusaineisto on koottu haastattelemalla vuosina 2004-2005 puhelimitse yli 13 000 suomalaista. Tutkimuksen vastausprosentti oli 65 prosenttia. Tutkimusraportti valmistui maaliskuussa 2006.
  
 
  
Aineisto on saatavilla tutkimuskäyttöön Liikenneviraston luvalla.

Sivut päivitetty 02.12.2011