Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2004-2005
  

Etusivu       Tulokset       Määritelmät       Julkaisut       Toteuttajat

 
     

Tutkimuksen kuvaus

Perustietoja

Sisältö ja
haastattelut

Menetelmät

Tietoaineisto

Lomakkeet ja kysymykset

        

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tavoitteena on kerätä perustietoja suomalaisten liikkumisesta. Tietoja käytetään apuna parannettaessa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja. 
  
Henkilöliikennetutkimuksen avulla voidaan muodostaa yleiskuva suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Henkilöliikennetutkimus soveltuu henkilöliikennesuoritteen arviointiin.